ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

• Ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές ΑΕΙ

• Καθοδήγηση και ενίσχυση σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες

Η  ΔΟΜΗ δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρέχοντας ενίσχυση καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ,ΕΑΠ,ΙΕΚ κυρίως σε μαθήματα θετικών σπουδών(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική) είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως.

X