ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το τμήμα συμβουλευτικής της ΔΟΜΗΣ συνεργάζεται με την HORIZON ώστε να είναι δίπλα στους υποψηφίους σ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους από την Α΄Λυκείου έως και τις Πανελλαδικές.

Συγκεκριμένα :

– Βοηθάει τον υποψήφιο να ξεπεράσει οποιαδήποτε μαθησιακή ή ψυχολογική δυσκολία που ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την προετοιμασία του.

– Οργανώνει το χρόνο μελέτης όποτε είναι αναγκαίο με την παροχή οργανωμένων προγραμμάτων μελέτης.

– Απαντά στις ερωτήσεις του υποψηφίου για το αντικείμενο των σχολών που τον ενδιαφέρουν για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

X