ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

4 προγράμματα υποτροφιών και οικονομικά δίδακτρα … για όλους!!!!

Τώρα κάθε οικογένεια μπορεί να επενδύσει στο μέλλον των παιδιών της, ώστε να κεφαλοποιήσει την προσπάθειά τους με την επίτευξη των στόχων τους:

–   30% έκπτωση διδάκτρων σε αριστούχους μαθητές
–  Προοδευτική μείωση διδάκτρων για γονείς και μαθητές που θα μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους για περισσότερες από μια σχολική χρονιά
–  20% έκπτωση στα δίδακτρα μιας σχολικής χρονιάς αν συστήσουν το κέντρο μας, σε φίλο – φίλη
–  Ειδικές τιμές για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργων γονέων κτλ

X