ΛΥΚΕΙΟ

Η Δομή για το Λύκειο …

Η ΔΟΜΗ  διαθέτοντας  έμπειρο διδακτικό προσωπικό που έχει  ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία και στις παρούσες συνθήκες διδασκαλίας και εξετάσεων διαζώσης ή με τηλεκπαίδευση.

Τα προγράμματα σπουδών, για τη νέα σχολική χρονιά 2020 – 2021 έχουν  σχεδιαστεί κατάλληλα για να προετοιμάσουν τους μαθητές να εκπληρώσουν επιτυχώς τις νέες απαιτήσεις.

 

 

X