ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ΔΟΜΗ  για το Γυμνάσιο ….

Πρόγραμμα μελέτης για τους μαθητές των Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου
2 ώρες καθημερινά για τα μαθήματα Αρχαία – Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία – Ιστορία.

Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών ανά ειδικότητα ώστε οι μαθητές να διαθέτουν ελεύθερο χρόνο για τις διάφορες εξωσχολικές τους δραστηριότητες (ξένες γλώσσες – αθλήματα – μουσική).

 

 

 

 

 

X