ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ … ΠΑΝΩ ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος των παιδιών τους για το σχολείο.

Οι μαθητές κοντά μας προετοιμάζονται πλήρως και έτσι αποφεύγονται οι πιθανές συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιών.

Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πως να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται …

α) Μαθαίνουν να συστηματοποιούν το διάβασμά τους

β) Μαθαίνουν να μελετούν

γ) Μαθαίνουν να συγκεντρώνουν την μελέτη τους σε συγκεκριμένο χρόνο

δ) Μαθαίνουν να προσεγγίζουν σε βάθος την ύλη ώστε να βάλουν γερές βάσεις, για τα επόμενα μαθητικά τους χρόνια.

 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΑ τα μαθήματα 10ώρες / βδομάδα

X