ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ … ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος του καθημερινού…

Η ΔΟΜΗ  για το Γυμνάσιο …. Πρόγραμμα μελέτης για τους μαθητές των Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου 2 ώρες καθημερινά για τα μαθήματα Αρχαία – Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική –…

Η ΔΟΜΗ για τη…. Α΄ Γυμνασίου

Η ΔΟΜΗ για τη…. B΄ Γυμνασίου  

Η ΔΟΜΗ για τη…. Γ΄ Γυμνασίου  

Η Δομή για το Λύκειο … Η ΔΟΜΗ  διαθέτοντας  έμπειρο διδακτικό προσωπικό που έχει  ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία και…

Η Δομή για το Λύκειο…          

Η Δομή για το Λύκειο…                

Η Δομή για το Λύκειο…  

Η Δομή για το ….. πρόγραμμα αποφοίτων  

4 προγράμματα υποτροφιών και οικονομικά δίδακτρα … για όλους!!!! Τώρα κάθε οικογένεια μπορεί να επενδύσει στο μέλλον των παιδιών της, ώστε να κεφαλοποιήσει την προσπάθειά τους με την επίτευξη των στόχων τους:…

X