Εξετάσεις για Πρότυπα Γυμνάσια – Λύκεια

Δημιουργούνται τμήματα μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Γυμνάσια-Λύκεια.
Τα Πρότυπα Γυμνάσια (ΑΝΑΒΡΥΤΑ – ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ) δέχονται μαθητές κατόπιν εξετάσεων εισαγωγής.
Ιδιωτικά Γυμνάσια-Λύκεια προκηρύσσουν εξετάσεις και δίνουν υποτροφίες στους μαθητές που θα πετύχουν.

Στη ΔΟΜΗ θα γίνουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις αυτές.
Τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που γίνονται στην ΔΟΜΗ είναι πολύ απαιτητικά ώστε οι μαθητές μας να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εξέτασης.
Τα παιδιά σας, αναλαμβάνουν καθηγητές που με την εμπειρία τους, τα εξειδικευμένα βιβλία και τα τεστ προσομοίωσης θα βοηθήσουν για να πετύχουν το στόχο τους.
Οι μαθητές δημοτικού, υποψήφιοι για Πρότυπα Γυμνάσια εξετάζονται στην Γλώσσα και Μαθηματικά.
Τα θέματα των δύο μαθημάτων δίνονται μαζί και η εξέταση διαρκεί δύο ώρες.
Στα ιδιωτικά σχολεία ο χρόνος εξέτασης διαφέρει.
Για τα πρότυπα Γυμνάσια δεν υπάρχει βάση εισαγωγής αλλά εισάγονται οι μαθητές με την ψηλότερη βαθμολογία.

Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα της σημερινής δοκιμασίας και τις απαντήσεις τους:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

Θέματα Γυμνασίου

Απαντήσεις Γυμνασίου

Θέματα Λυκείου

Απαντήσεις Λυκείου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Γλώσσα Κλειστού τύπου 2019

Γλώσσα – παραγωγή γραπτού λόγου 2019

Μαθηματικά Κλειστού τύπου 2019

Μαθηματικά Ανοιχτού τύπου 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Γλώσσα Κλειστού τύπου 2018

Γλώσσα – παραγωγή γραπτού λόγου 2018

Μαθηματικά Κλειστού τύπου 2018

Μαθηματικά Ανοιχτού τύπου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

Γλώσσα Κλειστού τύπου 2017

Γλώσσα – παραγωγή γραπτού λόγου 2017

Μαθηματικά Κλειστού τύπου 2017

Μαθηματικά Ανοιχτού τύπου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

Κείμενα 2016

Δραστηριότητες – Παραγωγή Γραπτού Λόγου 2016

Μαθηματικά Κλειστού – Ανοιχτού τύπου 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Κείμενα 2015

Δραστηριότητες – Παραγωγή Γραπτού Λόγου 2015

Μαθηματικά Κλειστού – Ανοιχτού τύπου 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

X