ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Τα διαγωνίσματα με την μορφή των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελούν για το Κέντρο μας την βάση της επιτυχίας των μαθητών.

• Γίνονται 5 κύκλοι 3ωρων/2ωρων διαγωνισμάτων όπου η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου των μαθημάτων.
• Οι ημερομηνίες πραγματοποίησής τους είναι γνωστές από την αρχή της νέας χρονιάς.
• Η ύλη στην οποία αναφέρονται είναι γνωστή στους μαθητές τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν την πραγματοποίηση του διαγωνίσματος.
• Έχουν αυστηρή επιτήρηση.
• Διορθώνονται απ’ τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας που βρίσκονται στην ιδιωτική εκπαίδευση απ’ το 1991, με βάση τα κριτήρια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο σκοπός αυτών των διαγωνισμάτων είναι να γίνονται επαναλήψεις, να προγραμματίζουν την μελέτη τους, να εξοικειώνονται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να διαχειρίζονται το χρόνο εξέτασης, το άγχος και τα θέματα, με αποτέλεσμα η αντικειμενική διόρθωσή τους να αποτυπώνει την πρόοδό τους.

Το πρόγραμμα διαγωνισμάτων για την σχολική χρονιά 2021-2022 είναι:

 

 

X