ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στη ΔΟΜΗ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο διδασκαλίας και λειτουργίας των ομοιογενών ομάδων.

Οι κλασσικοί τρόποι διδασκαλίας συνδυάζονται με την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (laptop) για κάθε μαθητή.

Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον για κάθε υποψήφιο.

Πέρα όμως απ’ τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δίνουμε σημασία στην επικοινωνία, γι΄ αυτό και η διδασκαλία – μελέτη  γίνεται «γύρω απ΄ το τραπέζι»

Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι :

– Να εξοικειώνονται οι μαθητές με το χώρο και να επικοινωνούν πιο εύκολα με τους νέους συμμαθητές τους.
– Να διευκολύνεται η παρακολούθηση της επίδοσής τους.
– Να καλλιεργείται η ομαδική προσπάθεια.
– Να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και η κατανόηση απ’ τον μαθητή.

X