ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΔΟΜΗ επιδιώκει να προετοιμάσει τον υποψήφιο άριστα για τις Πανελλαδικές.

Οπότε είναι αναγκαία η ύπαρξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας σε κάθε τμήμα – ομάδα εργασίας.

Για το λόγο αυτό οι μαθητές κατατάσσονται σ αυτές με βάση:
Α. Την βαθμολογία του σχολείου
Β. Την αξιολόγηση ενός διαγωνίσματος που ελέγχει τις γνώσεις των εξεταζόμενων μαθητών πανελλαδικά. Οι απόφοιτοι κατατάσσονται στις ομάδες εργασίας με βάση την απόδοση τους στις εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς

Επειδή γίνεται εξατομικευμένη διαχείριση κάθε υποψηφίου, μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ομάδα με βάση τις επιδόσεις τους στις γραπτές εξετάσεις που θέτει η ΔΟΜΗ αλλά και με την γενικότερη παρουσία τους σε αυτή.

X