ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο χώρος της υποστηρικτικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στα ακόλουθα :

– Ανανεώνει και εμπλουτίζει τη γκάμα θεμάτων της ΔΟΜΗΣ.

– Παράγει το υποστηρικτικό υλικό για τα εμπλεκόμενα μαθήματα (ασκήσεις, διαγωνίσματα, σημειώσεις, βιβλία κ.α,)

– Καλύπτει απορίες και τυχόν κενά.

– Παρέχει ατομική άσκηση και διαγωνίσματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Κάθε χρόνο το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ανάλογα με τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις.

X