ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ΔΟΜΗ διαθέτει μεγάλο πλήθος ασκήσεων και διαγωνισμάτων που στόχο έχουν να εξοικειώσουν τον μαθητή – υποψήφιο με το γνωστικό αντικείμενο και την φιλοσοφία των εξετάσεων.

Διαθέτει βιβλία, σημειώσεις και σε ηλεκτρονική μορφή που καλύπτουν την διδακτέα και εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου, αποτέλεσμα της εμπειρίας και συλλογικής δουλειάς των εκπαιδευτικών ομάδων.

Εμπλουτίζονται με νέες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις – προκλήσεις ( τράπεζα θεμάτων και  τηλεκπαίδευση ).

X