ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού της Δομής είναι συνεχής.

Αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τους καθηγητές προκειμένου να προσαρμόζονται δυναμικά και γρήγορα στις εξελίξεις που συχνά διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό τοπίο.

Το προσωπικό της ΔΟΜΗΣ διακρίνεται από:

–  Υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
–  Συνεργασία των παλιότερων καθηγητών με τους νεότερους ώστε να λειτουργεί αρμονικά η εμπειρία με το πάθος των νεότερων.

Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΟΜΗΣ δημιουργούν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άριστης επικοινωνίας διδασκόντων και μαθητών.

No Instructors Found
X