ΓΟΝΕΙΣ

Μαζί σας μιλάμε συνεχώς …

Η ΔΟΜΗ δεσμεύεται για τακτική, ουσιώδη και πάντα αντικειμενική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πορεία των υποψηφίων.

Για το λόγο αυτό οργανώνει καθιερωμένες τριμηνιαίες συναντήσεις, όπου παρουσιάζεται συνολικά το επίπεδο προόδου και η επίδοση των υποψηφίων.

Υπάρχει δυνατότητα εβδομαδιαίας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικά είτε με ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία, ώστε να αντιμετωπισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία ή κάποια ανάγκη που έχει παρουσιαστεί.

Με τη συνεχή παρέμβαση και εποπτεία αποτρέπονται μαθησιακές ή ψυχολογικές εμπλοκές που μπορεί να βαρύνουν συναισθηματικά την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

X