Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

Η ΔΟΜΗ βρίσκεται στο Μαρούσι.

Παρέχει ευρύχωρες αίθουσες οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο υλικό – τεχνικό εξοπλισμό για μια σύγχρονη αλλά κυρίως αποτελεσματική διδακτική
διαδικασία.

Φωτογραφίες χώρου

X