ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στη ΔΟΜΗ τα προγράμματα σπουδών εξελίσσονται και επαναπροσδιορίζονται με την εποπτεία έμπειρων εκπαιδευτικών ομάδων που είναι έτοιμες κάθε στιγμή να βοηθήσουν τον  υποψήφιο σε ατομικό επίπεδο.

Οι έμπειρες εκπαιδευτικές ομάδες αξιολογούν τα θέματα, που έχουν σχέση με τις Πανελλαδικές και αποφασίζουν για τυχόν αλλαγές του προγράμματος σπουδών για την νέα χρονιά.

Η προσθήκη νέων θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας ( ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ), καινούργιων ασκήσεων, η γραφή και ανανέωση των 40 σχολικών βοηθημάτων μας, συμβάλλουν ώστε τα προγράμματα σπουδών στη ΔΟΜΗ να παραμένουν επίκαιρα.

X