4-ΜΕΛΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τέσσερα ο ιδανικός αριθμός

Είναι ο ιδανικός αριθμός που επιτρέπει για μας να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την δυναμική του τμήματος αλλά και να αντιμετωπίσουμε αυτόνομα κάθε υποψήφιο.

Τα 4- μελή τμήματα δίνουν τη δυνατότητα:

–  Να παρακολουθείται ατομικά η πρόοδος κάθε μέλους
–  Να διαμορφώνονται συνθήκες «ευγενούς άμιλλας» μεταξύ των μελών της ομάδας
–  Να ελέγχεται η ροή του μαθήματος
–  Να απαντώνται ΟΛΕΣ οι απορίες των μαθητών – υποψηφίων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ … ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος των παιδιών…

READ MORE

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ΔΟΜΗ  για το Γυμνάσιο …. Πρόγραμμα μελέτης για τους μαθητές των Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου 2 ώρες καθημερινά για τα μαθήματα Αρχαία – Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία – Ιστορία.…

READ MORE

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΔΟΜΗ για τη…. Α΄ Γυμνασίου

READ MORE

B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΔΟΜΗ για τη…. B΄ Γυμνασίου  

READ MORE

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΔΟΜΗ για τη…. Γ΄ Γυμνασίου  

READ MORE

ΛΥΚΕΙΟ

Η Δομή για το Λύκειο … Η ΔΟΜΗ  διαθέτοντας  έμπειρο διδακτικό προσωπικό που έχει  ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία και στις παρούσες συνθήκες…

READ MORE

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Δομή για το Λύκειο…          

READ MORE

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Δομή για το Λύκειο…                

READ MORE
X