Ψηφίστηκε νόμος για περικοπές διακοπών του Πάσχα, αργιών και παράταση του διδακτικού έτους

Διάταξη και για τη ρύθμιση των απουσιών και του χαρακτηρισμού της φοίτησης

Διάταξη, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή,   ορίζει ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, λόγω της πανδημίας, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την κάλυψη διδακτέας ύλης και αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών, στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, μέσω της τροποποίησης και ρύθμισης (σ.σ. με υπουργική απόφαση):

α.

 •     των αργιών
 •     διακοπών, και
 •     εορταστικών εκδηλώσεων

β.

 •     των απουσιών, και
 •     του χαρακτηρισμού  της φοίτησης

γ.

 •     της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και μαθητών Α τάξης  Δημοτικών Σχολείων, καθώς και
 •     των διαδικασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωσή τους,

δ. κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματα που αφορούν στους κατ ιδίαν και τους κατ οίκον  διδαχθέντες μαθητές

ε.

 •     της φοίτησης
 •     της αξιολόγησης
 •     της προαγωγής, και
 •     της απόλυσης μαθητών

στ. στην εισαγωγή των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ζ. κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου με τα ανωτέρω θέματος.

X