ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ προϋποθέτει ουσιαστική προσπάθεια και αφοσίωση.

Στη ΔΟΜΗ αποτελεί βασική αρχή πως η επιτυχία του υποψηφίου προϋποθέτει τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και υποψηφίων όσο και μεταξύ διδασκόντων και κηδεμόνων.

Συνεχή ενθάρρυνση, εξειδικευμένη υποστήριξη και ολοκληρωμένη γνώση.

Η ΔΟΜΗ παρέχει και καθοδηγεί αυτή την προσπάθεια δίνοντας στους υποψήφιους :
–  Οργανωμένη και συστηματική καθοδήγηση για μελέτη
–  Κάλυψη των κενών ή αποριών που μπορούν να προκύψουν
–  Γραπτές δοκιμασίες, ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
–  Σχέδιο αντιμετώπισης των εξετάσεων ανάλογα με τις ανάγκες τους
–  Κύκλους επαναληπτικών μαθημάτων υποχρεωτικής συμμετοχής
–  Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού HORIZON

Στους γονείς :
–  Διαρκή επικοινωνία για την ψυχολογική υποστήριξη του υποψηφίου
–  Αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία του
–  Στόχος μας να οικοδομήσουμε ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης
–  Συνεχή συνεργασία ώστε το παιδί να πετύχει τους στόχους του

Εξειδικευόμαστε στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, μελέτης και φροντιστηριακής υποστήριξης με την βοήθεια της τεχνολογίας (τηλεκπαίδευση)

PAGANOPOULOS3
PAGANOPOULOS2
X