Φροντιστήριο Δομή

Η Δομή για το Λύκειο...

Από τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 και από την Α΄ Λυκείου λειτουργεί το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, με νέο πρόγραμμα σπουδών.
Το Κέντρο Σύγχρονης Διδασκαλίας και Μελέτης
ΔΟΜΗ διαθέτοντας έμπειρο διδακτικό προσωπικό που έχει ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία και στις παρούσες συνθήκες διδασκαλίας και εξετάσεων.

Τα προγράμματα σπουδών, για τη Νέα σχολική χρονιά 2019 – 2020 τόσο για τη θερινή προετοιμασία όσο και για τη χειμερινή, έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για να προετοιμάσουν άψογα τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις με επιτυχία.

Πρόταση συνεργασίας : Α΄ Λυκείου - Θετικές Επιστήμες...
Πρόταση συνεργασίας : Α΄ Λυκείου - Ανθρωπιστικές Σπουδές...
Πρόταση συνεργασίας : Β΄ Λυκείου - Επιστήμες Υγείας...
Πρόταση συνεργασίας : Β΄ Λυκείου - Θετικές Επιστήμες...
Πρόταση συνεργασίας : Β΄ Λυκείου - Οικονομία & Πληροφορική...
Πρόταση συνεργασίας : Β΄ Λυκείου - Ανθρωπιστικές Σπουδές...
Πρόταση συνεργασίας : Γ΄ Λυκείου - Επιστήμες Υγείας...
Πρόταση συνεργασίας : Γ΄ Λυκείου - Θετικές Επιστήμες...
Πρόταση συνεργασίας : Γ΄ Λυκείου - Οικονομία & Πληροφορική...
Πρόταση συνεργασίας : Γ΄ Λυκείου - Ανθρωπιστικές Σπουδές...
Πρόταση συνεργασίας : Απόφοιτοι - Επιστήμες Υγείας...
Πρόταση συνεργασίας : Απόφοιτοι - Θετικές Επιστήμες...
Πρόταση συνεργασίας : Απόφοιτοι - Οικονομία & Πληροφορική...
Πρόταση συνεργασίας : Απόφοιτοι - Ανθρωπιστικές Σπουδές...

Κάντε κλίκ στους παραπάνω συνδέσμους για να δείτε τα προγράμματα σπουδών.