Η Δομή για το Γυμνάσιο

Το Κέντρο Σύγχρονης Διδασκαλίας και Μελέτης ΔΟΜΗ στηριζόμενο στην εμπειρία του διδακτικού του προσωπικού και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου με στόχο την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για την επιτυχία των στόχων του κάθε μαθητή.


Στα πλαίσια αυτά καθιερώνει ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ και προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε μαθητές του Γυμνασίου στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων τους με τη συνδρομή αξιόλογου διδακτικού προσωπικού αλλά και με τη χρήση των αναγκαίων σημειώσεων για την καλλιέργεια και εμπέδωση της ύλης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του γυμνασίου σε pdf απο εδώ.