Φροντιστήριο Δομή
3 Προγραμματα υποτροφιων
Τώρα, κάθε οικογένεια μπορεί να επενδύσει στο μέλλον των παιδιών της, καθώς προσφέρουμε...
  • 30% έκπτωση διδάκτρων σε αριστούχους μαθητές.
  • Προοδευτική μείωση διδάκτρων για γονείς και μαθητές που θα μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους για περισσότερες από μία χρονιές.
  • Ειδικές τιμές για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών,ανέργων γονέων κλπ.
Τμηματα Μελετης για Μαθητες Γυμνασιου
Τώρα, ειδικά για μαθητές Γυμνασίου λειτουργούν υποστηρικτικά τμήματα μελέτης με την επίβλεψη Καθηγητή. Στα τμήματα αυτά ο μαθητής...
  • Διδάσκεται πως να διαβάζει σωστά.
  • Μαθαίνει να αξιοποιεί σωστά το χρόνο του.
  • Υποστηρίζεται τόσο ψυχολογικά όσο και μαθησιακά.
Ειδικα τμηματα προετοιμασιας μετεξεταστεων
Μαθήματα προετοιμασίας για μετεξεταστέους όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου