Ας γνωριστούμε...

Δημιουργήσαμε με φαντασία και αγάπη ένα νέο κέντρο διδασκαλίας και μελέτης.

Ο χώρος διαθέτει υποδομή, τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εποπτικά μέσα. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον που βοηθά τόσο το των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Οργανώνουμε συχνά ενημερώσεις γονέων όπου οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για τις επιδόσεις των παιδιών τους. Διαθέτουμε δικά μας συγγράμματα τα οποία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας. Διαθέτουμε ενημερωμένες βιβλιοθήκες για τους μαθητές μας. Δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα συμβουλευτικής για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο ενημερώνει και συμβουλεύει ξεχωριστά τον κάθε μαθητή του φροντιστηρίου μας από την κατεύθυνση που μπορεί να επιλέξει μέχρι και το δύσκολο θέμα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Με απόλυτο σεβασμό στις σημερινές ανάγκες των παιδιών και στις προσδοκίες των γονέων για όλους τους υποψήφιους, Ανθρωπιστικών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αλλά και Ιατρικής. ..

Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και να δομήσουμε μαζί το μέλλον των παιδιών μας...

Π. Παγανόπουλος
Δ/ντής Σπουδών